Visie, missie en waarden

Esclarmonde werkt vanuit een duidelijke visie

Investeren in het cultuurkapitaal van uw organisatie en in de ontplooiing van uw medewerkers is een uniek competitief voordeel in deze 21ste eeuw.
Meer weten…Verberg…

Waarden zijn fundamenteel voor persoonlijke en organisatorische transformatie. Bewustwording is de rode draad. Waarden vormen de fundamenten van uw inspirerende organisatiecultuur. Zij zijn de hefboom tot transformatie.

Effectief en authentiek leiderschap in de 21ste eeuw is noodzakelijk voor een inspirerende organisatiecultuur. Zo kan u getalenteerde mensen motiveren zodat ze zich creatief blijven inzetten. Authenticiteit op zijn beurt brengt leiders in hun kracht en geeft medewerkers vleugels.  Zo ontstaat bezieling in uw organisatie.

Het wereldwijd creëren van veerkrachtige en duurzame organisaties is het resultaat. Esclarmonde levert zo een bijdrage aan een wereld waar welvaart en welzijn samen gaan.

To survive and prosper in the 21st century, business will need to develop a new business paradigm—one that embraces the global common good rather than individual self-interest. A paradigm based on vision-guided, values-driven leadership that targets not only the business success of the company, but also the well being of all stakeholders—employees, customers, investors, partners, society and the environment—nothing less than full spectrum sustainability.
Posted on valuesjournal

Missie van Esclarmonde

Cultuurtransformatie – procesbegeleiding op lange termijn
Esclarmonde begeleidt bedrijven en organisaties bij het proces van cultuurtransformatie.
Meer weten…Verberg…

Waaruit bestaat deze begeleiding concreet?
Dit betekent co-creatie: het samenstellen van een kernteam, samen vergaderen, bedenken, ontwerpen en uitvoeren van trainingen vertrekkende vanuit uw noden en vragen, rekening houdend met de talenten/waarden van uw medewerkers. Alle trainingen worden op maat en in nauwe samenwerking uitgetekend. Individuele coaching kan een onderdeel vormen van de begeleiding. Waarden staan centraal in deze procesbegeleiding. Deze waarden creëren een duurzame identiteit. Naast missie en visie vormen zij de hoofdelementen voor een inspirerende bedrijfscultuur waar mensen authentiek in hun kracht staan. Het maakt uw bedrijf veerkrachtig en duurzaam.

Lees meer over cultuurtransformatie.
Lees meer over het begeleidingsproces.

Open trainingsaanbod voor groepen
Deze open activiteiten dragen steeds bij aan persoonlijke transformatie of geven u nieuwe inzichten & kennis inzake cultuurtransformatie.
Meer weten…Verberg…

Esclarmonde biedt een aantal uitgewerkte trainingen aan die tevens incompany georganiseerd kunnen worden.

  1. Being The New Paradigm Leader, een 2 tot 4daagse ervaringsgerichte leercyclus voor leidinggevenden in business of educatie.
  2. Get connected, een reeks van 4 ervaringsgerichte sessies, verbinding met mezelf, anderen, mijn team, mijn organisatie, in de maatschappij.gebaseerd op oefeningen uit het werkboek Get Connected.
  3. Evolutionary Coaching, een reeks van 4 coachingsessies voor leidinggevenden per jaar. 1 u per persoon. Tot maximaal 6 coachees per dag.
  4. CTT Foundation Training (Part 1), een tweedaagse accreditatiecursus om snel met de Cultural Transformation Tools te kunnen werken.
  5. CTT Practitioner Training (part 1 & 2 ), een vierdaagse accreditatiecursus om een cultuurtransformatieproces te faciliteren gebruikmakend  van Cultural Transformation Tools.

Esclarmonde organiseert thematische leerdagen en netwerking vanuit deze optiek. In het bijzonder zijn er de CTT-info-avonden en CTT-supervisie waar u de kracht van dit instrument ontdekt.

Bekijk het open trainingsaanbod.

Evolutionary Coaching voor individu’s
Verder kan je individueel een beroep doen op coaching vanuit waarden en waardenbewustzijn met het oog op persoonlijke en professionele ontplooiing. Verantwoordelijkheid, bezieling en authenticiteit als uitgangspunt.

Evolutionary Coaching voor je leidinggevende in je organisatie
Deze reeks van 4 coachingsessies kan aangeboden worden aan de leidinggevenden van je organisatie. Zo creëer je een lerende organisatie waar ze al doende ervaring opbouwen om eigen teams te kunnen coachen op dezelfde inspirerende wijze. Min. 1 u per persoon. max. 6 coachees per dag.

Lees meer over Evolutionary Coaching en Executive Coaching.

Waarden van Esclarmonde

Esclarmonde werkt vanuit 5 kernwaarden. Deze zijn zichtbaar gedurende het hele proces van cultuurtransformatie, de training of tijdens de coaching.
Meer weten…Verberg…

Uitmuntendheid

Definitie: Betrouwbaarheid, efficiëntie en kwaliteit zijn de componenten van uitmuntendheid.

Concreet betekent dit voor Esclarmonde: De trainingen worden met een minimum aan vergaderen samen voorbereid. Esclarmonde heeft steeds hoge evaluatiescores voor alle trainingen/coachings. Van alle vergaderingen worden er duidelijke verslagen gemaakt. Esclarmonde werkt met een zeer gedetailleerd draaiboek voor de klant.

Zorgzaamheid

Definitie: Zorg dragen voor uzelf, de anderen, de leefomgeving en voor de aarde staat centraal. Respecteren van ieders eigenheid omdat diversiteit een rijkdom is.

Concreet betekent dit voor Esclarmonde: Esclarmonde heeft oog voor een zorgzame aanpak en opbouw van de trainingen: een waarborg voor een klimaat van veiligheid en vertrouwen, waar openheid een kans krijgt. De communicatie verloopt zorgzaam en efficiënt.Er wordt een appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Creativiteit

Definitie: De stroom van creativiteit is de bron van alle vernieuwing: 1001 mogelijkheden leren zien in plaats van enkel tekorten en problemen benoemen. Vernieuwing durven aanbrengen. Out of the box-denken.

Concreet betekent dit voor Esclarmonde: Esclarmonde ontwerpt unieke trainingen naar maat: elke individu/groep heeft immers zijn eigen cultuur en dynamiek. Esclarmonde maakt gebruik van creatieve en dynamische werkvormen in de trainingen. Esclarmonde ziet steeds 1001 mogelijkheden.

Enthousiasme

Definitie: Enthousiasme verwijst naar een innerlijke dimensie. Het geloof in uw eigen innerlijke kracht is onuitputtelijk. Het opzoeken van uw eigen passie en bezieling. Humor en pret horen hierbij.

Concreet betekent dit voor Esclarmonde: Esclarmonde werkt met kwaliteiten en talenten. Een positieve aanpak vormt de basis van uw cultuurkapitaal. Appreciative Inquiry is een sleutel tot succes. Mensen laten stralen. Leren is een plezierige aangelegenheid. Er wordt veel gelachen tijdens de trainingen.

Duurzaamheid

Definitie: Er zijn 2 componenten; interne en externe duurzaamheid.  Menselijk kapitaal en ecologie tellen mee.

Concreet betekent dit voor Esclarmonde: De bekomen cultuuurtransformatie in uw organisatie is steeds van fundamentele aard. Het effect is duurzaam en uw investering rendeert op lange termijn. Er wordt procesmatig gewerkt, stap voor stap. Er wordt gewerkt in en met de natuur, als bron van wijsheid en inspiratie. Een gezonde en ecologische aanpak doorheen alle trainingen. Leidinggevenden krijgen een vooraanstaande rol in het geheel, zij worden opgeleid om zelf te faciliteren tijdens het hele proces. Zo wordt de interne duurzaamheid versterkt.

Comments are closed.