Training op maat

Participatie en integriteit.

Het hele begeleidingsproces ontwikkelt zich in nauwe samenwerking met u als klant. Vanuit noden en behoeften of duidelijke vragen worden er gerichte trainingen op maat ontwikkeld. Zo komen waarden, overtuigingen en gedrag in beweging met een inspirerende bedrijfscultuur als resultaat. Creativiteit loopt als een rode draad doorheen de trainingen.

Er wordt gewerkt met een stuurgroep of kerngroep die het transformatieproces intern dragen. Inspraak en participatie maken het verschil. Zo krijgt het proces een echt intern draagvlak.

Being The New Paradigm Leader. De rol van de leidinggevenden is hier erg cruciaal. Esclarmonde streeft naar effectief en authentiek leiderschap. Individuele coaching ondersteunt het hele proces.

Uit de resultaten van een Barrett Analytics-waardenmeting komen er bepaalde thema’s of waarden naar voren. Dit is het vertrekpunt om trainingen te creëren die aansluiten bij en inspelen op de kracht van de deelnemers. Dankzij deze rijkdom aan informatie is het mogelijk om optimaal in te spelen om trainingen te ontwikkelen. Missie, visie en kernwaarden vormen steeds de rode draad doorheen het proces.

Voor onderwijs ( basisscholen, secundaire scholen, hoger onderwijs bestaat er een aangepaste versie, waar leerlingen participeren bij het creëren van een inspirerende en bezielende schoolcultuur. Waarden zijn ook hier de hefboom. Het specifieke aanbod kan je hier vinden: onderwijs 2020

Lees meer over resultaten.

Our problem is not to find better values, but to be faithful to those we profess.
J.W. Gardner

Comments are closed.