Tools

 

Waarom een veelheid en verscheidenheid aan tools?

Esclarmonde heeft verschillende methodieken en tools ter beschikking die gecombineerd ingezet kunnen worden bij het proces van cultuurtransformatie. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de klant worden de tools efficiënt en zorgzaam uitgekozen of op maat uitgewerkt.

 Barrett Analytics®

Toon info…Verberg info…

Met dit krachtig en eenvoudig meetinstrument van Richard Barrett brengt u waarden glashelder in kaart. U krijgt zicht op persoonlijke waarden, de huidige identiteit van uw bedrijf en de gewenste waarden voor uw bedrijfscultuur. Het bijhorende Business Perspectief  geeft duidelijk een richting aan om u strategisch en duurzaam verder te ontwikkelen als bedrijf.

U krijgt 3 vragen om online in te vullen:

  1. Persoonlijke waarden: kies 10 waarden/gedragingen die het best weergeven wie u bent.
  2. Huidige bedrijfscultuur: Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die het best weergeven hoe uw organisatie momenteel werkt.
  3. Gewenste bedrijfscultuur: Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die, naar uw mening, essentieel zijn voor uw organisatie om hoog presterend te zijn.

U kiest telkens 10 antwoorden uit een op maat gemaakte lijst. Elke waarde krijgt een plaats in een zandloper met 7 niveaus. Deze zeven niveaus van bewustzijn, gebaseerd op de piramide van Maslov, vormen de basis van dit eenvoudige model. De resultaten beschrijven welke waarden uw huidige cultuurkapitaal karakteriseren, welke waarden er momenteel leven in uw bedrijf en welke waarden men graag in de toekomst zou willen zien. Bijkomende grafieken tonen hoe het met uw cultuur gesteld is. Zo wordt het ongrijpbare meetbaar en vervolgens beheersbaar. U krijgt een veelheid en rijkheid aan informatie over uw bedrijfscultuur op een analytische wijze in cijfers en percentages.

U hebt verschillende mogelijkheden: individuele resultaten, deelresultaten per team, afdeling, aantal jaren dienst, … en/of resultaten voor de hele organisatie.  Klik hier voor voorbeelden van resultaten van een Barrett Analytics meting. De prijs van dit online waarden-assessment wordt bepaald door het aantal deelresultaten, niet door het aantal deelnemers. Dit instrument is ook bruikbaar voor scholen, non-profit en overheden. Er zijn wereldwijd een 7000 consulenten werkzaam met deze tool.

Ook bestaan er twee verschillende 360° assessments voor leidinggevenden met een diepgaande professionele en persoonlijke impact. Het gesprek vertrekkende vanuit de resultaten van Leiderschaps Assessment, waar we inzoomen op authenticiteit van leidinggevenden, wordt afgesloten met een concreet actieplan.

Wilt u graag zelf een licentie behalen om met deze tools te werken, volg dan de boeiende Barrett Certification Training, ofwel een tweedaagse training voor individuele resultaten en driedaagse intensieve training voor groepsresultaten gegeven door Esclarmonde. Kan online en in persona in open groepen of exclusief voor jouw bedrijf.

Wilt u graag zelf een Individueel Waarden Assessment invullen, neem vrijblijvend contact op per e-mail, zo krijgt u uw login en paswoord toegestuurd.

Wilt u graag een Persoonlijke Waarden test, Personal Values Assessment doen. Dit is enkel de eerste vraag. U krijgt het resultaat in een zandloper met bespreking per mail gratis toegestuurd in uw mailbox.

FCP: Frameworks ® Coaching Process
Toon info…Verberg info…

Frameworks ® Coaching Process of FCP is een eenvoudige en handige methode om creatieve oplossingen te vinden voor allerlei situaties op de werkvloer. Aan de hand van een intentieverklaring wordt er samen een concreet actieplan opgesteld. Deze methode verschaft u helderheid over het onderliggend mechanisme dat werkzaam is als u deze intentie wil realiseren. Het is gebaseerd op uw talenten en mogelijke valkuilen die u zal ervaren bij het realiseren van deze verandering. Ook bruikbaar op teamniveau. FCP werkt in de diepte, maakt gebruik van uw intuïtie, is erg efficiënt en heeft een grote impact op uzelf en uw (werk)omgeving.

SDi: Spiral Dynamics integral ®
Toon info…Verberg info…

Spiral Dynamics Integral® of SDi is gebaseerd op het werk van Dr. Clare W. Graves en Dr. Don Beck. SDi vertrekt vanuit de ontwikkeling en evolutie van mensen, groepen en samenlevingen. Er wordt gewerkt met 8 waardensystemen die gerelateerd zijn aan de menselijke geschiedenis en evolutie. U krijgt zicht op uw eigen wereldbeeld en de invloed ervan op waarden, overtuigingen en gedragingen. SDi werkt ondersteunend bij transformatieprocessen en reikt effectief sleutels aan voor de volgende stap in uw persoonlijke of organisatorische evolutie.

EFQM model: European Foundation for Quality Management
Toon info…Verberg info…

Het is een gestructureerde methode om inzicht te verwerven in het niveau van uitmuntendheid van uw organisatie. Het kwaliteitsoordeel bij uitstek om Europese bedrijven op te tillen naar hoog presterende bedrijfsculturen. Het wordt veel gebruikt in heel Europa, zowel in profit als non-profit sector. Het model is eenvoudig en praktisch. Het bestaat uit negen criteria die de leidraad vormen tijdens de zelfevaluatie.

Tools voor bewustwording: body, mind and spirit
Toon info…Verberg info…

Als mens hebben we fysieke, emotionele, mentale en spirituele behoeften, die allen belangrijk zijn. Integratie van lichaam en zintuigen, creatieve werkvormen, stilte-oefeningen in de natuur, relaxatieoefeningen; zij krijgen een plaats in de trainingen naast feedback, reflectie en uitwisseling. Appreciative Inquiry, het waarderend luisteren, is een sleutel tot duurzaam succes in het hele proces. Het is een werkwijze die tevens ingezet wordt bij de bespreking van de resultaten van een CTT-meting. Gedurende de trainingen zijn de leerprocessen gebaseerd op de leercyclus van Kolb, waardoor er steeds rekening gehouden wordt met de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Het leerrendement is zo maximaal.

Comments are closed.