CTT Licentietrainingen

CTT Cultural Transformation Tools ®
CTT Foundation – Basiskennis , Part 1 accreditatie

In deze tweedaagse licentietraining staat het model en meetinstrument van Barrett Values Centre centraal. U leert de achtergrond en filosofie kennen van waaruit het model is ontstaan. U maakt kennis met de 7 niveaus van bewustzijn en de bijhorende business needs scorekaart, BNS. U kan de verschillende meetresultaten zelf analyseren en vanuit de BNS strategisch ontwikkelingen voor uw bedrijf/organisatie plannen. Vertrekkende van uw persoonlijke resultaten, legt u de basis om aan de hand van de CTT-resultaten te coachen. Het is de basis-accreditatiecursus om snel met alle CTT-meetinstrumenten te kunnen werken. Gratis Individueel assessment, uw IVA. Meer informatie CTT Foundation

CTT Cultural Transformation Tools ®
CTT Practitioner – Part 1 & 2 accreditatie

In deze vierdaagse licentietraining staat het proces van cultuurtransformatie centraal. U leert de achtergrond en filosofie kennen van waaruit het model is ontstaan. De training is modulair opgebouwd vanuit een integrale aanpak: persoonlijke transformatie, transformatie in teams en in een volledige organisatie, de maatschappij, de wereld.  U krijgt voeling en zicht op het proces van cultuurtransformatie vanuit een duidelijk kader. U maakt kennis met de 7 niveaus van bewustzijn en de bijhorende business needs scorekaart, BNS. U kan de verschillende meetresultaten zelf diepgaand analyseren en vanuit de BNS strategisch ontwikkelingen voor uw bedrijf/organisatie plannen. Alsook wordt er intens gewerkt met het LDR, een 360° LeiderschapsWaardenAssessment. Het is eveneens een accreditatiecursus om met alle CTT-meetinstrumenten te kunnen werken. U kan bepaalde producten zonder rapportering aanvragen. Gratis Individueel assessment en Leiderschapsassessment. Meer informatie: CTT Practitioner

 

Organisators don’t transform, people do!
—R. Barrett

Comments are closed.