Being The New Paradigm Leader

Being The New Paradigm Leader

Het is opgevat als een ervaringsgerichte leercyclus. Een vierdaagse training waar het accent ligt op effectief en authentiek zijn als leider in de 21ste eeuw. Een intentieverklaring met actieplan ronden de training af. Optioneel  4 opvolgingsdagen voorzien.

Het vertrekpunt zijn de missie, heldere visie en een set kernwaarden van uw organisatie. Als leidinggevende stuw en stuur je uw organisatie vanuit deze dynamiek. U ontdekt tijdens deze training uw persoonlijke waarden, missie en visie. Via LDR of LVA , een 360° leiderschapswaarden-assessment krijgt u zicht op hoe anderen uw leiderschapsstijl ervaren en hoe authentiek u bent. Ook of uw waardenpatroon resoneert met dat van uw bedrijf. U leert de basistechnieken van Evolutionary Coaching en feedback geven. Leading Self, Leading Others, Leading an Organisation, Lading in Society is de rode draad doorheen deze cyclus. Het hele programma is gebaseerd op het gedachtegoed The New Leadership Paradigm van Richard Barrett.

Een bezielend leider is iemand die het leven dient en mensen bezielt.
A. Grün

Leadership is the capacity to translate vision into reality
Warren G. Bennis

 

Comments are closed.