Resultaten

Wat zijn 10 kenmerken van een veerkrachtige en duurzame organisatie?

Een duurzame investering in cultuurkapitaal levert volgende resultaten op langere termijn:

 1. Uw organisatie heeft een duidelijk omschreven missie.
 2. Uw organisatie heeft een heldere visie die richting aangeeft voor de toekomst.
 3. Uw organisatie heeft een set van kernwaarden die haar identiteit karakteriseren.
 4. Leidinggevenden spelen een cruciale rol, zij leggen mee de fundamenten van uw organisatiecultuur. Zij hebben een voorbeeldfunctie.
 5. U creëert een inspirerende organisatiecultuur.
  • Waarden werken verbindend.
  • Samenwerking, inspraak en verantwoordelijkheid.
  • Humor en plezier op de werkvloer.
 6. The New Paradigm Leader: effectief en authentiek leiderschap in de 21ste eeuw.
 7. Er is ruimte voor creativiteit en innovatie.
 8. Getalenteerde mensen blijven hier graag werken dankzij hun persoonlijke vervulling. De juiste mensen op de juiste plaats: gemotiveerd, enthousiast, gekenmerkt door passie en bezieling voor hun werk.
 9. Uw organisatie vindt zijn plaats in de lokale omgeving en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op ten aanzien van de buurt en de wereld.
 10. Uw organisatie is winstgevend en/of levert kwaliteitsvolle producten/diensten/onderwijs. Levenskwaliteit telt voor iedereen. Welvaart naast welzijn.

Onderliggende uitgangspunten voor bedrijven/organisaties

 • Uw organisatie is een lerende en dynamische organisatie en heeft een eigen cultuur.
 • Waarden werken als hefboom voor een inspirerende organisatiecultuur.
 • De organisatiecultuur en het bijhorende werkklimaat worden grotendeels bepaald door de stijl en bezieling van leidinggevenden.
 • The New Paradigm Leader: het belang van effectief en authentiek leiderschap in de 21ste eeuw.
 • Transformatie van een organisatie begint met de persoonlijke transformatie van leidinggevenden en medewerkers.
 • Het belang van persoonlijke ontplooiing naast professionele ontwikkeling.
 • Structuur en cultuur gaan hand in hand. Een andere organisatiecultuur vraagt om een aangepaste structuur. Bij een cultuurtransformatieproces horen de noodzakelijke reorganisaties.
 • Beslissingen nemen wordt waarden-gestuurd.
 • Bij de strategische ontwikkeling van uw organisatie wordt er rekening gehouden met de Business Needs Scorecard, gebaseerd op Kaplan & Norton.
 • Meten is weten. De huidige organisatiecultuur wordt eerst in kaart gebracht.

The New Leadership Paradigm:

the shift from “I” to “we”
the shift from self-interest to the common good
a shift form being the best in the world to the best for the world

—Richard Barrett

Comments are closed.