Integrale aanpak

Waar staat een integrale aanpak voor?

Cultuurtransformatie kent een integrale aanpak waar visie, missie en kernwaarden belangrijke ingrediënten zijn.  Het gooien van een steen in een meer veroorzaakt kringen die uitdeinen over het hele meer. Zo zet je stap voor stap het hele proces in beweging. Integraal betekent hier dat je het hele meer en zijn omgeving, alsook de complexiteit van het hele proces in beschouwing neemt. De focus ligt op het verwerven van duurzaamheid en veerkracht voor uw organisatie. Esclarmonde werkt steeds met een duidelijk draaiboek gebaseerd op de 4 kwadranten van Ken Wilber, op maat uitgewerkt voor elke klant. Waarden en gedragingen worden uitgelijnd zowel op individueel als op collectief niveau. Er wordt tevens gewerkt met de Business Needs Scorecard.

De 5 karakteristieke richtlijnen van deze aanpak voor het transformatieproces;

 1. De strategische planning: Er worden doelstellingen uitgezet aan de hand van de Business Needs Scorecard. Deze heeft 6 categoriën, 2 meer dan bij Kaplan en Norton. Er wordt rekening gehouden met o.a. structuur, cultuur en maatschappelijke bijdrage.
 2. De integrale visie – the Whole System Change approach
  • Totaalbenadering: klanten, medewerkers, leidinggevenden.
  • Holistische kijk op mens : een mens heeft fysieke, mentale, emotionele en spirituele behoeften.
  • Systemisch denken: een organisatie maakt deel uit van een groter geheel.
 3. Het dynamisch leerproces
  • Stap voor stap ontvouwt het proces zich.
  • Actie naast reflectie. Bewustwording staat centraal.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de leercyclus van Kolb.
 4. Participatie, inspraak maakt het verschil.
  • Vanuit betrokkenheid ontstaat verantwoordelijkheid.
 5. Waarden werken als hefboom voor persoonlijke en organisatorische transformatie.  Waarden worden vertaald in concrete gedragingen, zowel op collectief als op individueel vlak.

Comments are closed.